Federálne daňové priznanie

Podanie federálneho daňového priznania v USA

Tax Wizard ti ponúka vypracovanie federálneho daňového priznania formou Self-service programu.

Čo je Self-service program?

Pripravíme ti kalkuláciu daňového priznania - a to úplne ZADARMO. V prípade, že sa po predbežnej kalkulácii rozhodneš, že chceš využiť naše služby, vypracujeme ti celé daňové priznanie, ktoré ti následne pošleme na e-mail.

Po obdržaní vypracovaného daňového priznania ho už len podpíšeš a odošleš na príslušný daňový úrad. Ako budeš vedieť, kde priznanie podpísať a kam ho odoslať? My ti s tým, samozrejme, pomôžeme. Ku každému daňovému priznaniu od nás obdržíš presné inštrukcie s podrobným popisom, ako postupovať pri jeho podpisovaní a odosielaní.

Najväčšou výhodou Self-service programu je, že neposkytuješ plnú moc žiadnej spoločnosti a svoje daňové priznanie máš plne pod kontrolou. Prípadný preplatok na daniach obdržíš buď na svoj americký bankový účet alebo šekom na svoju adresu, a to v čo najrýchlejšom čase.

V prípade, že daňový úrad bude požadovať dodatočné informácie (stáva sa to zriedka, ale nie je to vylúčené), naša spoločnosť ti poskytne plnú podporu a pripravíme ti podklady na akúkoľvek dodatočnú komunikáciu s daňovým úradom, a to BEZPLATNE.


Ako fungujú Federálne dane v USA?

Federálna daň v USA je hlavnou americkou daňou, ktorá sa odvádza Federálnemu daňovému úradu. Federálna daň v USA je progresívnou daňou, ktorá je vypočítaná na základe tzv. Tax Table. Ak však nezarobíš viac ako 9 525 USD, tvoja daň bude predstavovať 10 % z tvojho príjmu u zamestnávateľa.

Daňová reforma 2017

Možno si postrehol, že v roku 2017 bola v USA schválená rozsiahla daňová reforma, ktorá ovplyvnila nielen občanov USA, ale aj študentov, ktorí každoročne vycestujú do USA v rámci programu Work and Travel. Hlavnou zmenou, ktorá, bohužiaľ, negatívne ovplyvnila zahraničných študentov, bolo zrušenie odpočítateľnej položky 4050 USD. Táto odpočítateľná položka znižovala základ dane, na základe čoho bola daňová povinnosť nižšia a vrátené čiastky daní vyššie. V súčasnosti jedinou možnou odpočítateľnou položkou pri non-resident daňovom priznaní je suma zaplatených štátnych a lokálnych daní. Viac o daňovej reforme si môžeš prečítať na našom blogu. 

V dôsledku daňovej reformy USA je suma vrátených federálnych daní minimálna, a pokiaľ ti zamestnávateľ zo mzdy neodvádzal minimálne 10%, vzniknú ti dokonca daňové nedoplatky.

Viac o spôsobe výpočtu federálnych daní si môžeš prečítať na našom blogu.


Je podanie daňového priznania v USA povinné?

Áno, podľa amerického daňového zákona je v súčasnosti povinnosťou každej osoby, ktorá mala v USA akýkoľvek príjem, podať federálne daňové priznanie.

Čo potrebuješ k podaniu federálneho daňového priznania v USA?

W-2 formulár - je to formulár, ktorý ti tvoj americký zamestnávateľ musí poslať najneskôr do 31. januára. Toto tlačivo sa vystavuje za predchádzajúci kalendárny rok a obsahuje všetky súhrnné informácie o výške tvojej mzdy, výške odvedených daní a pod. V prípade, že sa k W-2 formuláru nevieš dostať (napr. ak s tebou tvoj americký zamestnávateľ nekomunikuje), ako náhrada môže slúžiť tvoja posledná americká výplatná páska od zamestnávateľa. Odporúčame však urobiť všetko pre to, aby si svoj W-2 formulár obdržal. Môže sa totiž stať, že daňový úrad odmietne výplatnú pásku ako dôkaz o tvojich príjmoch a zaplatených daniach.

Social Security Number - 9 miestne číslo, ktoré získaš od amerických úradov počas práce v USA. Social Security Number je povinný údaj. Bez platného SSN nie je možné podať americké daňového priznanie.

Dokedy musíš podať daňové priznanie?

Deadline na podanie daňového priznania v USA je 15. apríl nasledujúceho kalendárneho roka. V prípade, že máš na daniach nedoplatok, je potrebné tento termín dodržať, pretože po tomto dátume začne daňový úrad účtovať poplatky za neskoré podanie a taktiež za omeškanie platby.


Ako dlho trvá vrátenie preplatku?

Ak ti na federálnych daniach vznikne preplatok, príde ti zväčša v priebehu 4-12 týždňov. V určitých prípadoch, ak si daňový úrad vyberie konkrétne daňové priznanie na náhodný audit, sa táto doba môže predĺžiť.


Je lepšie žiadať zaslanie daní šekom alebo pripísaním na americký bankový účet?

Ak máš stále otvorený americký bankový účet, táto voľba je rozhodne lepšou možnosťou. Nielenže svoj daňový preplatok obdržíš rýchlejšie, ale vyhneš sa aj riziku, že sa tvoj šek s refundom počas prepravy stratí. Tu však treba povedať, že daňový preplatok si môžeš nechať  zaslať iba na účet vedený na tvoje meno. V prípade, ak nie si majiteľom účtu, banka môže príkaz zamietnuť a tebe sa tým predĺži doba čakania na preplatok (keďže v takýchto prípadoch musia americké úrady daňový preplatok zaslať šekom). 

Cenník služieb
Self-service program


Vypracovanie federálneho daňového priznania



18 EUR


Vypracovanie štátneho daňového priznania



18 EUR


Doplnkové služby:

Ponúkame možnosť prípravy dokumentácie pre komunikáciu s daňovým úradom v prípade, že ti americký daňový úrad pošle tzv. "notice", "request for information" a pod. 

 

Naši klienti

Neklienti


1 x A4 dokumentácie



ZADARMO


20 EUR


Cenník je platný k 1.12.2019. Ceny sú uvedené bez DPH a sú pre spotrebiteľa konečné. 
Nie sme platcami DPH.